Vízia a stratégia

Udržiavame si štatút rodinného a nezávislého podnikania kombináciou našich hodnôt lojality a rešpektu so zákazníkmi a dodávateľmi. Investujeme masívne, aby boli naše produkty dostupné vždy a všade s využitím najnovších digitálnych technológií. Rozvíjame úzke partnerstvá s najlepšími dodávateľmi, aby sme našim zákazníkom mohli byť úspešní dnes aj zajtra.

Naším poslaním

je uskutočňovať ambiciózne projekty ku prospechu všetkých. Ako distribútor chceme ísť nad rámec nášho poslania. Vďaka tomu sme strategickým partnerom pre úspech profesionálov.

Našou víziou

do budúcnosti je poskytovať jedinečné skúsenosti a partnerstvá našim zákazníkom a dodávateľom. Kvalita ľudských vzťahov, úcta, autentické partnerstvá, optimálna prítomnosť v regióno

Našou ambíciou

je rozvíjať sa interne i navonok. Vďaka silnému územnému ukotveniu a priaznivej  zákazníckej skúsenosti potvrdzujeme našu pozíciu kľúčového hráča na trhu. Naše ciele? Rozvíjať našu prítomnosť v strednej a východnej Európe, rozširovať naše obchodné partnerstvá a nasadzovať našu celistvú ponuku produktov.

MBIS odráža tri kľúčové hodnoty

Dnes patríme do spoľahlivej, stabilnej a nezávislej skupiny, ktorá nám umožňuje dlhodobe plány v oblasti  služieb našim zákazníkom v prostredí neustáleho vývoja.

Rešpektovanie obchodných partnerov, zákazníkov alebo dodávateľov
Ambície, s túžbou neustálej inovovácie
Výkon, či už ekonomický, sociálny, spoločenský alebo environmentálny.